Vår erfarenhet inom branschen gör att vi vet vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå bästa resultat. Till våra vardagliga sysslor hör planering av nätverk, installation och service av PC:n och servers, konfigurering av brandmurar och switchar m.m. Vi bygger också ordentliga WLAN-lösningar.

Till våra tjänster hör att bygga och certifiera Cat-6 nät. Certifieringen av kabeldragningen med Fluke DTX-1800 mätapparatur garanterar att datanätet är helt felfritt.

Vi har naturligtvis arbetssäkerhetskort som förbättrar praktisk samverkan på gemensamma arbetsplatser mellan beställar- och leverantörsföretagen.